សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 4770 </br></br> តំលៃ : 249 $  </br></br> ( SOLD )</b></p>

លេខរៀង : 4770

តំលៃ : 249 $

( SOLD )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 4741 </br></br> តំលៃ : 208 $  </br></br> ( SOLD )</b></p>

លេខរៀង : 4741

តំលៃ : 208 $

( SOLD )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 4784 </br></br> តំលៃ : 132 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 4784

តំលៃ : 132 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 4786 </br></br> តំលៃ : 28 $  </br></br> ( SOLD )</b></p>

លេខរៀង : 4786

តំលៃ : 28 $

( SOLD )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 4781 </br></br> តំលៃ : 85 $  </br></br> ( SOLD )</b></p>

លេខរៀង : 4781

តំលៃ : 85 $

( SOLD )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 4751 </br></br> តំលៃ : 65 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 4751

តំលៃ : 65 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0