សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 6495 </br></br> តំលៃ : 17 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 6495

តំលៃ : 17 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 6494 </br></br> តំលៃ : 55 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 6494

តំលៃ : 55 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 6493 </br></br> តំលៃ : 14 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 6493

តំលៃ : 14 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 6491 </br></br> តំលៃ : 28 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 6491

តំលៃ : 28 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 6489 </br></br> តំលៃ : 43 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 6489

តំលៃ : 43 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 6488 </br></br> តំលៃ : 30 $  </br></br> ( SOLD )</b></p>

លេខរៀង : 6488

តំលៃ : 30 $

( SOLD )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 6487 </br></br> តំលៃ : 279 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 6487

តំលៃ : 279 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0