សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
. <p align="center"><b>លេខរៀង : 5868 </br></br> តំលៃ : 23 $  </br></br> ( SOLD )</b></p>

.

លេខរៀង : 5868

តំលៃ : 23 $

( SOLD )

0
.. <p align="center"><b>លេខរៀង : 5646 </br></br> តំលៃ : 137 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

..

លេខរៀង : 5646

តំលៃ : 137 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 5857 </br></br> តំលៃ : 519 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 5857

តំលៃ : 519 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 5861 </br></br> តំលៃ : 33 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 5861

តំលៃ : 33 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 5860 </br></br> តំលៃ : 72 $  </br></br> ( SOLD )</b></p>

លេខរៀង : 5860

តំលៃ : 72 $

( SOLD )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 5858 </br></br> តំលៃ : 73 $  </br></br> ( SOLD )</b></p>

លេខរៀង : 5858

តំលៃ : 73 $

( SOLD )

0