សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 7251 </br></br> តំលៃ : 49 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 7251

តំលៃ : 49 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 7340 </br></br> តំលៃ : 65 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 7340

តំលៃ : 65 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 7338 </br></br> តំលៃ : 44 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 7338

តំលៃ : 44 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 7337 </br></br> តំលៃ : 34 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 7337

តំលៃ : 34 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 7335 </br></br> តំលៃ : 39 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 7335

តំលៃ : 39 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 7333 </br></br> តំលៃ : 49 $  </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន )</b></p>

លេខរៀង : 7333

តំលៃ : 49 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

0